Voor alle lessen geldt dat de contributie vijf keer per jaar wordt geïnd middels een automatische incasso. De contributie wordt aan het begin van ieder betaaltermijn geïnd. De betaaltermijnen zijn: september–oktober / november–december / januari–februari / maart-april / mei–juni.

In de zomermaanden juli-augustus wordt er geen contributie geïnd.

Contributie per 1 mei 2018

Groepen KNGU  SSS per 2 mnd
Peuters € 4.28  € 24.22 € 28.50
Gymnastiek € 4.28  € 33.72 € 38.00
Rhönradturnen € 4.28  € 33.72 € 38.00
Rhönradturnen

wedstrijden

€ 4.28  € 36.22 € 40.50
Freerunnen € 4.28  € 36.22 € 40.50
MOM/Jazz € 4.28  € 37.76 € 43.00
Turnselectie € 4.28  € 55.72 € 60.00*
Dames/Heren Fit 50+ € 4.28  € 34.01 € 39.25
 * inc. wedstrijdgeld

Nieuwe leden betalen eenmalig 15.00 euro inschrijfgeld.

Wedstrijdbijdrage

Voor wedstrijden wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor de groepsspringwedstrijden wordt € 3,00 wedstrijdgeld per deelnemend lid gevraagd. Dit wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Bij de selectie 1 en 2 zijn twee wedstrijden ad € 8,60  per wedstrijd inbegrepen in de contributie. Deelname aan de Friese kampioenschappen is voor de geplaatste SSS turnsters gratis. Bij de rhönrad- en freerunwedstrijden worden de volledige toernooideelname of wedstrijdkosten in rekening gebracht.

Bijdrage KNGU

Ieder lid van SSS is tevens lid van de KNGU.  SSS betaalt voor ieder lid een contributie aan de KNGU. De KNGU bijdrage opgenomen in het lidmaatschapsgeld. 

Door de aansluiting bij de KNGU kunnen onze leden meedoen aan officiele wedstrijden en is ieder lid verzekerd tijdens de lessen.

Proefles
KLIK HIER voor het aanvragen van een proefles bij gymnastiekvereniging SSS in Grou.
Agenda
  • Er vindt op korte termijn geen evenement plaats!